By Carsten Jensen

In - Exploration 1978-2010 includes reprints of Carsten Jensen's go back and forth reviews via 32 years.

The articles brought by way of Carsten Jensen and is placed right into a context that's either old, political and private. the result's a multifaceted time period chronicle - from draft animals in Thy for unemployed in Naples, from muhajedinere in Afghanistan to the Berlin Wall, from a Soviet in option to Danish troops in Helmand.

This is the hot historical past visible and skilled by means of a traveller who has visited the outer corners to come domestic and proportion his reviews with readers.

Show description

Read or Download Ud PDF

Best Adventure books

A Survival Guide for Life: How to Achieve Your Goals, Thrive in Adversity, and Grow in Character

The world-famous adventurer finds a life of knowledge and classes discovered from the planet's wildest placesLife within the outside teaches us helpful classes. Encountering the wild forces us to devise and execute targets, face chance, push our "limits," and sharpen our instincts. yet our most vital adventures do not regularly take place in nature's extremes.

The Emperor of Nihon-Ja: Book Ten (Ranger's Apprentice)

The foreign bestselling sequence with over five million copies bought within the U. S. on my own! whilst Horace travels to the unique land of Nihon- Ja, it's not lengthy ahead of he unearths himself pulled right into a conflict that's not his - yet one he understands in his center he needs to salary. A state teeters at the fringe of chaos whilst the Nihon-Ja emperor, a defender of the typical guy, is forcibly overthrown, and purely Horace, Will, and his Araluen partners can repair the emperor to the throne.

With the Lapps in the High Mountains: A Woman among the Sami, 1907–1908

With the Lapps within the excessive Mountains is an entrancing actual account, a vintage of trip literature, and a piece that merits wider reputation as an early contribution to ethnographic writing. released in 1913 and on hand the following in its first English translation, it's the narrative of Emilie Demant Hatt's nine-month remain within the tent of a Sami family members in northern Sweden in 1907–8 and her participation in a dramatic reindeer migration over snow-packed mountains to Norway with one other Sami neighborhood in 1908.

One Thousand White Women: The Journals of May Dodd

A thousand White ladies is the tale of might Dodd and a colourful meeting of pioneer ladies who, below the auspices of the U. S. govt, trip to the western prairies in 1875 to intermarry one of the Cheyenne Indians. The covert and debatable "Brides for Indians" software, introduced by way of the management of Ulysses S.

Additional info for Ud

Show sample text content

Jeg lærte også noget andet og mere opbyggeligt lower than mit ophold i krigen. Jeg lærte noget om den indre modstandskraft i et samfund, og hvad det er, der holder det på benene, selv når alle normer skrider, og den ubarmhjertige drabslyst bliver sanktioneret som long island norm. Jeg lærte noget om fællesskabet som en positiv sammenbindende kraft, baseret på den easy, oftest glemte eller oversete indsigt, at vi har brug for hinanden. Jeg så fællesskabet less than beskydning i dets mest nøgne og derfor også smukkeste shape. Det var i Osijek, en via i Kroatien, udsat for belejring og daglige bombardementer, sønderskudt, uden en intakt vinduesrude i hele byen, med en befolkning, der var rykket ned i kælderrummene. Jeg sov på et hotelværelse ud til byens torv, hvor et blafrende stykke plastik dækkede den rudeløse vinduesåbning. Natten igennem lyttede jeg til mortérgranaternes sporadiske nedslag. Ud på morgenen, endnu før vintermørket veg for det første dagslys, tog bombardementet til i intensitet. Byen vågnede, og indbyggerne gik på arbejde. Det var busserne, butikkerne, kontorerne og fabrikkerne, der var granaternes mål. Byen befandt sig i en everlasting undtagelsestilstand, males det var i denne undtagelsestilstand, at kernen i fællesskabet befandt sig. Buschaufføren begav sig ikke ud på sin dødskørsel for lønnens skyld. Han gjorde det, fordi nogen havde brug for at komme på arbejde. Bageren stod ikke op om midt om natten og bagte take a seat brød, fordi han havde en husleje at betale og børn at forsørge, males fordi nogen havde brug for at stille deres sult. Det er det, som et samfund i grunden er, en udveksling af tjenester, en gensidig hjælpsomhed, males i det daglige træder hjælpsomheden frem som udbud og efterspørgsel på et marked, hvor vi alle drives af trangen til berigelse. Vi har ikke brug for hinanden. Vi har i stedet brug for et task og en løn, og det er denne konstatering, der er kernen i Karl Marx´ begreb om fremmedgørelse: Det, der i virkeligheden er et forhold mellem mennesker, træder i stedet frem som et forhold mellem varer, en monetær transaktion. Belejringen af Osijek var en påmindelse om det elementære: det fundament, ethvert samfund hviler på, vores afhængighed af hinanden, som ikke er en svaghed, males en styrke, og uden denne påmindelse havde byens indbyggere for længst overgivet sig. Jeg besøgte byens lokale avis, der ligesom alle andre aktiviteter havde måttet rykke ned i kælderen. For at komme til avisen skulle guy krydse et torv, hvis omgivende mure var arret af granatnedslag. Redaktionslokalerne var et af de foretrukne mål for mortérgranaterne, og nede i den hvidkalkede, fugtigkolde kælder blev der tomt foran den ene computerskærm efter den anden, efterhånden som journalisterne blev dræbt, når de var ude på opgaver. De tilbageblevne skrev ikke længere for karrierens eller annonceindtægternes skyld. De skrev, fordi indbyggerne i Osijek havde brug for at blive informeret. „Hvorfor bliver du her? “ spurgte jeg en kvindelig redaktionssekretær. Børn og kvinder og gamle var blevet evakueret fra byen.

Rated 4.27 of 5 – based on 35 votes